XCache is a fast, stable PHP opcode cacher that has been proven and is now running on production servers under high load. https://xcache.lighttpd.net/
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 
Xuefer 6f52434277 Decompiler: separate/rewrite output code 5 jaren geleden
bin Decompiler: adds eol for help 5 jaren geleden
devel Decompiler: separate/rewrite output code 5 jaren geleden
htdocs admin: make mkpassword.php easier for noob 7 jaren geleden
lib Decompiler: separate/rewrite output code 5 jaren geleden
mod_assembler fix warning 7 jaren geleden
mod_cacher cacher: fix #354 build error for debug mode (thanks to drakmor) 5 jaren geleden
mod_coverager merge stack/vector to 1 impl, avoid possible memory leak using malloc 6 jaren geleden
mod_decoder refactor: kill unused label 8 jaren geleden
mod_disassembler invalid read of 2 bytes in hashtable 6 jaren geleden
mod_encoder refactor: kill unused label 8 jaren geleden
mod_optimizer fix build for older PHP 6 jaren geleden
processor disassemble: fix processor for double, yet the code is not used for dasm for now 5 jaren geleden
tests fix some xcache_get leak by refcount 6 jaren geleden
util use vector for objects/object_handles 6 jaren geleden
xcache disassemble: fix QM_ASSIGN_VAR info 5 jaren geleden
.gitignore adds gitignore file 5 jaren geleden
.vimrc updated .vimrc 13 jaren geleden
AUTHORS use BSD license 14 jaren geleden
COPYING update copy right 6 jaren geleden
ChangeLog support for reference value 6 jaren geleden
INSTALL initial import to online 14 jaren geleden
Makefile.frag devel: remove svn helper 5 jaren geleden
Makefile.frag.deps update deps 6 jaren geleden
NEWS closes #342: object caching 6 jaren geleden
README refactor: fix build for optimizer, use mod_* directories 8 jaren geleden
THANKS fix email for judas_iscariote 14 jaren geleden
config.m4 separate plain c code to .h files 6 jaren geleden
config.w32 separate plain c code to .h files 6 jaren geleden
gen_structinfo.awk move files to subdirs 8 jaren geleden
includes.c refactor: move more cache stuffs to mod_cacher 8 jaren geleden
run-xcachetest fix tests for older php 6 jaren geleden
xcache-test.ini report_memleaks=0 was not working as expected 7 jaren geleden
xcache-zh-gb2312.ini adds xcache.coredump_type, updated ini example 8 jaren geleden
xcache.c kill some warnings 6 jaren geleden
xcache.h update copy right 6 jaren geleden
xcache.ini admin: make mkpassword.php easier for noob 7 jaren geleden
xcache_globals.h merge stack/vector to 1 impl, avoid possible memory leak using malloc 6 jaren geleden

README

XCache is a fast, stable PHP opcode cacher that has been tested and is now running on production servers under high load.
It is tested (on linux) and supported on all of the latest version of PHP popular release branches.
ThreadSafe/Windows is also perfectly supported.

Please check http://xcache.lighttpd.net/ and https://groups.google.com/group/xcache for help