libev/ev_vars.h

85 lines
2.0 KiB
C

#define VARx(type,name) VAR(name, type name)
VARx(ev_tstamp, now_floor) /* last time we refreshed rt_time */
VARx(ev_tstamp, mn_now) /* monotonic clock "now" */
VARx(ev_tstamp, rtmn_diff) /* difference realtime - monotonic time */
VARx(int, backend)
VARx(ev_tstamp, backend_fudge) /* assumed typical timer resolution */
VAR (backend_modify, void (*backend_modify)(EV_P_ int fd, int oev, int nev))
VAR (backend_poll , void (*backend_poll)(EV_P_ ev_tstamp timeout))
VARx(int, backend_fd)
VARx(int, postfork) /* true if we need to recreate kernel state after fork */
VARx(int, activecnt) /* number of active events */
#if EV_USE_SELECT || EV_GENWRAP
VARx(void *, vec_ri)
VARx(void *, vec_ro)
VARx(void *, vec_wi)
VARx(void *, vec_wo)
VARx(int, vec_max)
#endif
#if EV_USE_POLL || EV_GENWRAP
VARx(struct pollfd *, polls)
VARx(int, pollmax)
VARx(int, pollcnt)
VARx(int *, pollidxs) /* maps fds into structure indices */
VARx(int, pollidxmax)
#endif
#if EV_USE_EPOLL || EV_GENWRAP
VARx(struct epoll_event *, epoll_events)
VARx(int, epoll_eventmax)
#endif
#if EV_USE_KQUEUE || EV_GENWRAP
VARx(struct kevent *, kqueue_changes)
VARx(int, kqueue_changemax)
VARx(int, kqueue_changecnt)
VARx(struct kevent *, kqueue_events)
VARx(int, kqueue_eventmax)
#endif
#if EV_USE_PORT || EV_GENWRAP
VARx(struct port_event *, port_events)
VARx(int, port_eventmax)
#endif
VARx(ANFD *, anfds)
VARx(int, anfdmax)
VAR (pendings, ANPENDING *pendings [NUMPRI])
VAR (pendingmax, int pendingmax [NUMPRI])
VAR (pendingcnt, int pendingcnt [NUMPRI])
VARx(int *, fdchanges)
VARx(int, fdchangemax)
VARx(int, fdchangecnt)
VARx(struct ev_timer **, timers)
VARx(int, timermax)
VARx(int, timercnt)
#if EV_PERIODICS || EV_GENWRAP
VARx(struct ev_periodic **, periodics)
VARx(int, periodicmax)
VARx(int, periodiccnt)
#endif
VARx(struct ev_idle **, idles)
VARx(int, idlemax)
VARx(int, idlecnt)
VARx(struct ev_prepare **, prepares)
VARx(int, preparemax)
VARx(int, preparecnt)
VARx(struct ev_check **, checks)
VARx(int, checkmax)
VARx(int, checkcnt)
#undef VARx