lighttpd1.4/src/fdevent.c

229 lines
4.9 KiB
C

#include "base.h"
#include "log.h"
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <assert.h>
fdevents *fdevent_init(server *srv, size_t maxfds, fdevent_handler_t type) {
fdevents *ev;
ev = calloc(1, sizeof(*ev));
ev->srv = srv;
ev->fdarray = calloc(maxfds, sizeof(*ev->fdarray));
ev->maxfds = maxfds;
switch(type) {
case FDEVENT_HANDLER_POLL:
if (0 != fdevent_poll_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler poll failed");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_SELECT:
if (0 != fdevent_select_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler select failed");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_LINUX_SYSEPOLL:
if (0 != fdevent_linux_sysepoll_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler linux-sysepoll failed, try to set server.event-handler = \"poll\" or \"select\"");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_SOLARIS_DEVPOLL:
if (0 != fdevent_solaris_devpoll_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler solaris-devpoll failed, try to set server.event-handler = \"poll\" or \"select\"");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_SOLARIS_PORT:
if (0 != fdevent_solaris_port_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler solaris-eventports failed, try to set server.event-handler = \"poll\" or \"select\"");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_FREEBSD_KQUEUE:
if (0 != fdevent_freebsd_kqueue_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler freebsd-kqueue failed, try to set server.event-handler = \"poll\" or \"select\"");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_LIBEV:
if (0 != fdevent_libev_init(ev)) {
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler libev failed, try to set server.event-handler = \"poll\" or \"select\"");
goto error;
}
return ev;
case FDEVENT_HANDLER_UNSET:
break;
}
error:
free(ev->fdarray);
free(ev);
log_error_write(srv, __FILE__, __LINE__, "S",
"event-handler is unknown, try to set server.event-handler = \"poll\" or \"select\"");
return NULL;
}
void fdevent_free(fdevents *ev) {
size_t i;
if (!ev) return;
if (ev->free) ev->free(ev);
for (i = 0; i < ev->maxfds; i++) {
if (ev->fdarray[i]) free(ev->fdarray[i]);
}
free(ev->fdarray);
free(ev);
}
int fdevent_reset(fdevents *ev) {
if (ev->reset) return ev->reset(ev);
return 0;
}
static fdnode *fdnode_init(void) {
fdnode *fdn;
fdn = calloc(1, sizeof(*fdn));
fdn->fd = -1;
return fdn;
}
static void fdnode_free(fdnode *fdn) {
free(fdn);
}
int fdevent_register(fdevents *ev, int fd, fdevent_handler handler, void *ctx) {
fdnode *fdn;
fdn = fdnode_init();
fdn->handler = handler;
fdn->fd = fd;
fdn->ctx = ctx;
fdn->handler_ctx = NULL;
fdn->events = 0;
ev->fdarray[fd] = fdn;
return 0;
}
int fdevent_unregister(fdevents *ev, int fd) {
fdnode *fdn;
if (!ev) return 0;
fdn = ev->fdarray[fd];
force_assert(fdn->events == 0);
fdnode_free(fdn);
ev->fdarray[fd] = NULL;
return 0;
}
int fdevent_event_del(fdevents *ev, int *fde_ndx, int fd) {
int fde = fde_ndx ? *fde_ndx : -1;
if (NULL == ev->fdarray[fd]) return 0;
if (ev->event_del) fde = ev->event_del(ev, fde, fd);
ev->fdarray[fd]->events = 0;
if (fde_ndx) *fde_ndx = fde;
return 0;
}
int fdevent_event_set(fdevents *ev, int *fde_ndx, int fd, int events) {
int fde = fde_ndx ? *fde_ndx : -1;
if (ev->event_set) fde = ev->event_set(ev, fde, fd, events);
ev->fdarray[fd]->events = events;
if (fde_ndx) *fde_ndx = fde;
return 0;
}
int fdevent_poll(fdevents *ev, int timeout_ms) {
if (ev->poll == NULL) SEGFAULT();
return ev->poll(ev, timeout_ms);
}
int fdevent_event_get_revent(fdevents *ev, size_t ndx) {
if (ev->event_get_revent == NULL) SEGFAULT();
return ev->event_get_revent(ev, ndx);
}
int fdevent_event_get_fd(fdevents *ev, size_t ndx) {
if (ev->event_get_fd == NULL) SEGFAULT();
return ev->event_get_fd(ev, ndx);
}
fdevent_handler fdevent_get_handler(fdevents *ev, int fd) {
if (ev->fdarray[fd] == NULL) SEGFAULT();
if (ev->fdarray[fd]->fd != fd) SEGFAULT();
return ev->fdarray[fd]->handler;
}
void * fdevent_get_context(fdevents *ev, int fd) {
if (ev->fdarray[fd] == NULL) SEGFAULT();
if (ev->fdarray[fd]->fd != fd) SEGFAULT();
return ev->fdarray[fd]->ctx;
}
void fd_close_on_exec(int fd) {
#ifdef FD_CLOEXEC
if (fd < 0) return;
force_assert(-1 != fcntl(fd, F_SETFD, FD_CLOEXEC));
#else
UNUSED(fd);
#endif
}
int fdevent_fcntl_set(fdevents *ev, int fd) {
fd_close_on_exec(fd);
if ((ev) && (ev->fcntl_set)) return ev->fcntl_set(ev, fd);
#ifdef O_NONBLOCK
return fcntl(fd, F_SETFL, O_NONBLOCK | O_RDWR);
#else
return 0;
#endif
}
int fdevent_event_next_fdndx(fdevents *ev, int ndx) {
if (ev->event_next_fdndx) return ev->event_next_fdndx(ev, ndx);
return -1;
}